Tribal Terror Belt

Type:  Steam Item

Category:  Dota 2 Items & Skins

uncommon wearable belt bloodseeker

Last update:2019-06-09 16:54:23

Description

Dota 2 Hero: Bloodseeker Skins

Tribal Terror

Recent sales

Sale price
Wear value
Time of sale
$ 0.03
0
2019-03-14 13:04:36
$ 0.01
0
2019-03-14 09:05:37
$ 0.02
0
2018-12-20 18:21:46
$ 0.03
0
2018-11-19 17:54:02
$ 0.01
0
2018-11-19 07:33:44
$ 0.01
0
2018-11-04 07:31:14
$ 0.03
0
2018-10-24 05:18:19
$ 0.04
0
2018-09-26 17:07:27
16 items
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5cf634d6580f15c8a78692b6

Added:  2019-06-04 09:07:38

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b580891cff09667d5b93f37

Added:  2018-08-07 09:41:20

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b6befa1cff09667d5e04d8f

Added:  2018-08-09 12:22:58

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b6d2c66cff09667d57fee43

Added:  2018-08-10 08:11:22

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b78084bcff09667d584cf90

Added:  2018-08-18 22:11:27

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b78084bcff09667d584cf8d

Added:  2018-08-18 22:11:28

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b77032fcff09667d5e64de1

Added:  2018-08-19 00:28:34

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b77032fcff09667d5e64df6

Added:  2018-08-19 00:28:34

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b765480cff09667d561e9a8

Added:  2018-08-19 02:44:39

Suggested Price:  $0.03
Tribal Terror Belt
Tribal Terror Belt9a92:5b775324cff09667d516b5d7

Added:  2018-08-19 03:10:08

Suggested Price:  $0.03